Autoteollisuus

Mekaanisten osien räätälöinti on tärkeä osa voimansiirtojärjestelmää, erityisesti välähdysten, purseiden, viisteiden, koneistusveitsen jälkien poistamiseksi, hampaiden pinnan karheuden, hienokiillotuksen jne. vähentämiseksi, ei kolhuja jäysteenpoiston ja kiillotuksen aikana, eikä koneissa muutoksia. osien geometriset mitat ja heitettyjen mekaanisten osien korkea tarkkuus voivat tehokkaasti parantaa mekaanisten osien voimansiirron laatua ja vähentää lähetysmelua. Se voi tehokkaasti parantaa lähetyksen laatua. Ratkaise ammattimaisesti tekniset ongelmat, jotka liittyvät erilaisten tarkkuusmekaanisten osien purseenpoistoon kulmapeilin kiillotukseen.

Mekaanisten osien räätälöinnin määritelmä on:

1. Komponentit - osien yhdistelmä, joka toteuttaa tietyn toiminnon (tai: toiminnon). Komponentti voi olla yksittäinen osa tai useiden osien yhdistelmä. Tässä yhdistelmässä yksi osa on pääosa, joka toteuttaa määritellyn toiminnan (tai: toiminnon), ja muilla osilla on vain aputoimintoja, kuten liittäminen, kiinnitys ja ohjaus.

2. Komponentit - normaaleissa olosuhteissa kaikkia osia ja komponentteja paitsi runkoa kutsutaan yhteisesti komponenteiksi. Tietenkin teline on myös komponentti.

3. Osat - yksi komponentti, jota ei voi purkaa.

Automobile Industry

Osien mukautetun käsittelyn prosessilla on erittäin tiukat vaatimukset. Pieni huolimattomuus työstössä aiheuttaa työkappaleen virheen ylittämään toleranssialueen, mikä vaatii uudelleenkäsittelyä tai ilmoittaa aihion romuttamisesta, mikä nostaa tuotantokustannuksia. Siksi tarkkuusosien käsittelyn vaatimukset voivat auttaa meitä parantamaan tuotannon tehokkuutta. Ensinnäkin kokovaatimukset on käsiteltävä tiukasti piirustusten muoto- ja sijaintitoleranssivaatimusten mukaisesti. Vaikka yrityksen käsittelemien osien koko ei ole täsmälleen sama kuin piirustuksen koko, on todellinen koko teoreettisen koon toleranssin rajoissa ja se on pätevä tuote ja osa, jota voidaan käyttää.

Kun työkappaleelle suoritetaan viimeistelyprosessi tietyn ajan kuluttua, se tulee työstää korkeamman tarkkuuden työstökoneella, jotta työkappale voi saavuttaa suuren tarkkuuden.

Osien räätälöityyn käsittelyyn liittyy usein pintakäsittelyä ja lämpökäsittelyä, ja pintakäsittely tulee tehdä tarkkuustyöstön jälkeen. Ja tarkkuustyöstössä on otettava huomioon ohuen kerroksen paksuus pintakäsittelyn jälkeen. Lämpökäsittelyn tarkoituksena on parantaa metallin leikkauskykyä, joten se on suoritettava ennen koneistusta.

Osien ja komponenttien räätälöityä käsittelyä seuraa laitevaatimukset. Karkea ja hieno työstö tulee suorittaa eri suorituskykyisillä laitteilla. Koska karkeassa työstöprosessissa leikataan suurin osa aihion osista, työkappaleeseen syntyy suuri sisäinen jännitys, kun syöttönopeus on suuri ja leikkaussyvyys suuri, eikä viimeistelyä voida suorittaa.

Epätyypillisten mekaanisten osien räätälöinnin edut eivät lopu tähän. Tämän palvelun etuna on, että se pystyy täysin vastaamaan käyttäjien tarpeisiin. Käyttäjien tarpeiden mukaan räätälöidyt laitteet voivat vastata yritysten tuotantotarpeisiin ja parantaa tuotannon tehokkuutta. Samaan aikaan, koska laitteet on räätälöity kysynnän mukaan, testauskustannukset ja työvoimakustannukset pienenevät huomattavasti, mikä voi tehokkaasti hallita kustannuksia ja parantaa tuotteiden kilpailukykyä.

Epätyypillisten mekaanisten osien räätälöinti Nykyyhteiskunta on kysynnän ja tarjonnan hallitsema laite, ja yritysten valmistamien tuotteiden pitäisi parantaa markkinatalouden valmiuksia. Tuotannon tehostaminen ja tuotepakkausten viimeistely on valmistajille keino parantaa kilpailukykyä omin voimin. Epätyypillisen mekaanisen käsittelyn etuna on räätälöity käsittely, jonka avulla yritykset voivat mukauttaa tuotepakkauksia vapaasti. 

Pakkaus on usein kuluttajan mielikuva tuotteesta, ja tuotteen vaikutelman laatu voi vaikuttaa kuluttajien ostohalukkuuteen. Tavaroiden homogenisoinnissa haluamme saada tuotteet erottumaan ja räätälöidä hienoja tuotepakkauksia.